Hoppa till innehåll

Så kan e-handeln nyttja SMS för att öka försäljningen

sms för e-handeln

Känner du som e-handlare igen dig i att era e-postkampanjer inte driver försäljningen riktigt så bra som du skulle önska? Testa att istället skicka samma information i ett meddelande direkt till kundens telefon! SMS har en öppningsgrad på runt 97%, det vill säga nästintill hundraprocentig! Dessutom kommer du kunden nära; genom att kommunicera direkt till…

Läs mer

Så ökar du trovärdigheten i dina textmeddelanden

Säkra och trovärdiga SMS till kunder

Hur uppfattar kunderna dina textmeddelanden? Litar de på att de kommer från dig? Alla typer av kommunikationskanaler, däribland SMS och andra meddelandekanaler, har använts för att skicka spam med syftet att försöka lura mottagaren. Det är inte alltid helt enkelt att avgöra om ett meddelande är spam eller ett verkligt erbjudande från ett företag. Men…

Läs mer

Har du en plan för hur du ska vinna tillbaka dina kunder?

Tips för att få tillbaka kunder

Vi ska inte ropa hej ännu men det är hög tid att börja planera en återgång till någon slags normalitet. En del av dina tidigare kunder kommer säkerligen komma tillbaka självmant men alla kommer inte att göra det per automatik. Kriser förändrar människor och deras köpbeteende och vanor. Har du lyckats fånga upp de behov…

Läs mer

Så kan restauranger och caféer få nya kunder med hjälp av SMS

SMS-marknadsföring för restauranger och caféer

Restaurangbranschen tillhör en av de mest konkurrensutsatta branscherna, vilket innebär att många har svårt att etablera sig på marknaden. Antalet konkurser under perioden jan-dec 2019 ökade med 6% i jämförelse med samma period året innan (UC). Med de siffrorna i åtanke blir det väldigt relevant att tala om hur restaurang- och cafébranschen skulle kunna locka…

Läs mer

A/B testa SMS-kampanjer för ett optimerat resultat

AB testa dina sms för bättre resultat

A/B test innebär att du testar två olika versioner av samma kommunikation; t ex webbsida, e-mail, SMS, för att därefter avgöra vilken som fungerar bäst på mottagargruppen. Varje liten version av ett meddelande kan ha stor inverkan på utfallet. I grunden handlar det om att arbeta med konverteringsoptimering, dvs förbättringar som leder till att så…

Läs mer

A/B-testning för SMS

Lär dig steg för steg! Känner du igen dig i att ofta eller åtminstone ibland gå på känslan? Även om känslan är rätt är det inte ett tillräckligt bra underlag för att övertyga dig själv eller andra om att du tagit rätt beslut. Genom att testa dina kampanjer och prova de hypoteser du har slipper…

Läs mer

Hur skickar man länkar i SMS på bästa sätt?

Skicka länk i SMS

Att skicka en länk i ett SMS är ett utmärkt sätt att utöka informationen utöver de 160 tecken som ett SMS består av. Länken kan leda till allt från en kampanjsida till en informationssida eller till en inloggningsida så som ”mina sidor”. En länk ger också möjligheten att vidga den mobila och digitala upplevelsen genom…

Läs mer

Hur ditt företag kan undvika att bli en i mängden genom att belysa kundresan

Messaging-i-kundresan.

Har det som ditt företag erbjuder blivit en produkt bland alla andra? Då står du inför samma utmaning som många andra företag – kommodifiering. Kommodifiering (eng. commoditization) innebär enkelt förklarat att den produkt som ditt företag erbjuder ses av kunder eller möjliga kunder som utbytbar med den som många av dina konkurrenter erbjuder. I konsumentens…

Läs mer

Så engagerar du kunder via SMS

Kundengagemang med SMS

Email kan ligga olästa i inboxen under flera dagar och telefonsamtal missas, men SMS når människor direkt. Cirka 96% av alla SMS blir lästa inom ett par minuter. SMS når kunden direkt och ger en personlig känsla. Den mobila generationen ställer höga krav på kommunikation; kunderna vill proaktivt få reda på viktig information utan att…

Läs mer

Så kan konkurrensutsatta branscher öka kundlojaliteten med hjälp av SMS

Skicka SMS till kunder

Kraven på vad bra kundtjänst innebär har förändrats, om det tidigare i mycket handlade om att lösa problem handlar det idag allt mer om att känna kunden, att på förhand veta vilka behov kunden har och att agera proaktivt. I en global undersökning uppgav 96% av konsumenterna att kundservice är en viktig faktor när det…

Läs mer
Skrolla till toppen