Hoppa till innehåll
Säkra och trovärdiga SMS till kunder

Så ökar du trovärdigheten i dina textmeddelanden

Hur uppfattar kunderna dina textmeddelanden? Litar de på att de kommer från dig? Alla typer av kommunikationskanaler, däribland SMS och andra meddelandekanaler, har använts för att skicka spam med syftet att försöka lura mottagaren. Det är inte alltid helt enkelt att avgöra om ett meddelande är spam eller ett verkligt erbjudande från ett företag. Men det finns en hel del du som företag kan göra för att dina kunder ska våga lita på det du skickar!

4 tips på hur du kan öka trovärdigheten i dina textmeddelanden

Brandad kortlänk

I meddelanden vill man skicka så korta länkar som möjligt för att spara in på antalet tecken, därför använder sig många av så kallade kortlänkar. En kortlänk är en länk som gjorts avsevärt kortare än urspungslänken men som ändå leder till samma sida. Förutom att korta ned länken bör du varumärkesanpassa den genom att använda dig av ord som kan kopplas till din domän eller ditt varumärke. På så vis kommer mottagaren känna ökat förtroende för att länken faktiskt kommer från dig. Dessutom minskar risken att ditt meddelande ska fastna i mobilens spam-filter. Man har också sett att Brandade kortlänkar har en mycket högre CTR (click-through-rate) än icke-brandade länkar – du kommer alltså kunna öka klicken markant! Därtill förbättrar du det visuella intrycket av meddelandet och ökar varumärkeskännedomen med varje meddelande du skickar! Läs mer om brandad kortlänk eller kontakta oss för att komma igång.

Personifiera dina meddelanden

Visa att du vet vem din kund är och vad hen är intresserad av. Det kan du göra genom att skicka personifierade erbjudanden till dina kunder. Med personifierade erbjudanden menar vi inte enbart att du ska tilltala kunden med dess namn utan framförallt lyfta fram den typ av erbjudanden som kunden vanligtvis är intresserad av eller på annat sätt visa att du förstår kunden. I en undersökning svarade 72% av konsumenterna att de endast engagerar sig i marknadsföring som är anpassad efter deras specifika intresse (källa) Via vårt verktyg för Rich Messaging kan du vända dig till varje enskild kund med specialanpassade och riktade meddelanden på ett automatiserat vis.

Skicka enbart till dem som gett dig sitt samtycke

Du vinner inget på att skicka erbjudanden till människor som inte vill ha dem. Du tar nämligen ganska stora risker med ditt varumärke om det uppfattas som att du spammar folk. Det finns flera kreativa sätt att växa din SMS-lista på. Kontakta oss och berätta vilken bransch du jobbar i och hur dina kunder är så kommer vi gärna med tips.

Att hålla utkik efter framöver – “Verified SMS”

Verifierade SMS är en ny tjänst via Google som låter företag verifiera sig som avsändare. Tjänsten är än så länge inte tillgänglig i Sverige men lär komma så småningom. Verifierat SMS fungerar genom att verifiera, per meddelande, att innehållet skickas av ett specifikt företag. Så när ett meddelande har verifierats ser användarna avsändarens företagsnamn, avsändarens företagslogotyp och en ” verification badge”, dvs ett verifieringsmärke.

Skrolla till toppen