Hoppa till innehåll
AB testa dina sms för bättre resultat

A/B testa SMS-kampanjer för ett optimerat resultat

A/B test innebär att du testar två olika versioner av samma kommunikation; t ex webbsida, e-mail, SMS, för att därefter avgöra vilken som fungerar bäst på mottagargruppen. Varje liten version av ett meddelande kan ha stor inverkan på utfallet. I grunden handlar det om att arbeta med konverteringsoptimering, dvs förbättringar som leder till att så många som möjligt agerar på det sätt du vill. Målet kan vara att få personen att köpa något, ta del av viktig information på din hemsida, etc.

Varför bör du utföra A/B-tester av dina SMS- utskick?

Genom att genomföra A/B-tester kan du samla värdefull kunskap om dina kunder, kunskap som kan användas för att uppnå det du vill, så som ökad försäljning, leadsgenerering, ökad förståelse för din verksamhet eller vad det nu kan vara som är ditt specifika mål!

Vad kan du A/B-testa i dina meddelanden?

Du kan testa en mängd olika variabler för att se vilken version som har bäst utfall, till exempel:

  • Tonfall, testa om dina kunder gillar ett mer formellt eller informellt språk.
  • Prova vilka erbjudanden som fungerar bäst, t ex rabatt vs frifrakt.
  • Se om reaktionen förändras med korta eller långa meddelanden.
  • Använd olika avsändaralias för att se vilket kunderna gillar mest.
  • Tider och veckodagar kan inverka, lär dig hur dina kunder fungerar.
  • Olika call-to-actions kan ha olika attraktionskraft.

Så gör du dina testkampanjer

Vi väljer för enkelhetens skull att kalla det A och B test men i praktiken kan du köra fler tester, det vill säga A,B,C,D – men ju fler tester som körs desto större kontaktlista behöver du utgå ifrån för att resultatet ska kunna säga något användbart. Så, tillbaka till A och B med andra ord.

När det kommer till A/B testing av SMS utskick finns två versioner vi rekommenderar:

  1. Dela upp din målgrupp i två lika stora delar. Dela upp slumpartat, det vill säga låt inte t ex stad eller ålder spela in. Då kan det vara den parametern som är den avgörande och inte hur du lagt upp din kampanj! Skicka sedan ut ditt meddelande till båda och mät vilket meddelande som fick bäst resultat. Nästa gång du ska göra samma kampanj vet du vilket som förmodligen kommer att fungera bäst och kan välja det till hela gruppen.
  2. Dela upp din lista i 3 slumpmässiga grupper. Låt grupp 1 och 2 bestå av som exempel 20% vardera av mottagarna. Utför testet på dessa två grupper. När du vet vilket som gav bäst resultat skickar du det meddelandet till den tredje gruppen som består av 60% av mottagarna. På så vis har 80% av mottagarna mottagit det meddelande som antas ge bäst resultat!
A/B testa för att ta reda på vad som fungerar bäst i din kampanj,
Genom att skicka två versioner kan du lära dig vad som bäst fångar kundens uppmärksamhet. Till och med små förändringar kan göra stor skillnad för resultatet.

Hur kan du mäta resultatet?

När det kommer till SMS finns det 3 huvudsakliga mätmetoder du kan använda:

Klickfrekvens, det vill säga hur många som klickade på en länk i ditt meddelande. Detta kan göras genom t ex Google Analytics.

Konverteringsgrad, det vill säga hur stor andel som gjorde det du ville, t ex köpte en produkt. Detta kan mätas både online och fysiskt.

Andel som avskriver sig vidare utskick. Detta är ju i sig en negativ bedömningsgrund men säger en hel del om hur intressant eller korrekt ditt meddelande var till just den utvalda målgruppen.

Vill du veta mer? Ladda ner vår e-book med steg för steg guide!


Skrolla till toppen