SMS@0.5x

SMS

Nå ut till människor snabbt och enkelt via SMS

SMS är en kommunikationskanal som fungerar för all typ av budskap, så som påminnelser, samhällsinformation, trafik- och reseinformation, kundundersökningar eller marknadsföring.

SMS är helt överlägset som kommunikationskanal idag när du vill få ut ett meddelande som blir läst så snabbt som möjligt. SMS kräver, till skillnad från andra kommunikationskanaler så som chattappar, ingen installering eftersom det finns som en grundfunktion i alla mobiler. Lägg därtill att de allra flesta sms blir lästa inom ett par minuter. Med SMS når ditt meddelande fram!

21st SMS kan användas som integrerad tjänst via vårt API eller via vår kommunikationsplattform myMSP.

Några av våra SMS- funktioner:

SMS

Via myMSP kan du skicka SMS både inom Sverige och till utländska mottagare. Vi har lagt in en rad funktioner som underlättar en effektiv kundhantering:

Skicka från webbläsare: Du behöver inte installera något på datorn utan kan använda tjänsten direkt i din webbläsare.

Time-to live: Ibland kan det vara lämpligt att stoppa meddelande som inte levererats efter en viss tid, t.ex. om det gäller ett erbjudande som är giltigt under en begränsad period.

Schemalagda utskick: Ställ in vid vilken tidpunkt dina SMS ska skickas .

Alias: Skicka sms med avsändaren som text eller nummer

Långa SMS: Ett standard SMS har 160 tecken. I myMSP kan du skicka SMS med upp till 765 tecken, även om SMS:en rent tekniskt består av flera delar levereras det till mottagaren som ett.

Flash SMS: Ibland vill man inte att ett SMS ska sparas på mottagarens mobil, detta gäller exempelvis engångskoder. Med Flash visas meddelandet bara en gång på mobilens skärm.

Grupp SMS
Inkommande SMS
M2SMS
SMS Inbox

Vill du komma igång med SMS-utskick?

Kontakta oss och berätta vilka som är era behov så återkommer vi med ett förslag!