Incident Information Manager@0.5x

Incident Information Manager

Få ut viktiga meddelanden och avbrottsinfo till allmänheten

Vissa meddelanden är viktigare än andra, när det gäller information som rör avbrott eller störningar men även allvarligare saker så som brand, väderfenomen eller akuta kriser finns det ett huvudsyfte - nämligen att nå så många som möjligt inom kortaste möjliga tid. 21st Century Mobile har utvecklat tjänsten IIM för just det syftet.

Vad är IIM?

IIM är en tjänst för informationsspridning via i praktiken alla kanaler; SMS, e-post, webb, talsvar, radio (SR Casus) eller sociala medier. Tjänsten anpassas efter dina behov och det typ av meddelanden du behöver få ut och efter den typ av målgrupp du har.

IIM erbjuds som en tjänst av 21st Century Mobile. Tjänsten riktar sig främst mot bolag med egna nät (t.ex. el, data eller mobila). IIM erbjuder en samlad funktion för att hantera informationsspridning i samband med olika händelser (incidenter) i nätet såsom planerade och oplanerade avbrott. Eftersom 21st Century Mobile tillhandahåller en delad, komplett och sedan 2001 redan driftsatt miljö kan nätbolag på kort tid komma igång med ett komplett system för informationsspridning utan egen utveckling, stora integrationsprojekt eller ens någon som helst installation eller förändring i sina egna system.

Nyckelfunktioner för informationsspridning som erbjuds inom ramen för IIM inkluderar:

 • Manuellt operatörsgränssnitt för informationsspridning och enklare former för registrering av prenumerationer på områdesbasis.
 • Standardiserade gränssnitt (SOAP / WebServices) för automatisk informationsspridning och registrering av slutanvändares prenumerationer på anläggningsnivå.
 • Anpassat gränssnitt för Tekla Xpower DMS.
 • Informationsspridning genom många flexibla kanaler såsom utskick av SMS och e-post, aktivering av Talsvar (som fristående tjänst från 21st Century Mobile) och Sveriges Radio (Casus) samt geografisk presentation på nätbolagets egen hemsida (webb).

Tjänstens manuella gränssnitt är utformat för att så enkelt som möjligt och med få handhavanden aktivera och avaktivera aktuell information om incidenter. Arbete i gränssnittet begränsas av inloggning men kan utföras från valfri plats med tillgång till internet. I fall där nätbolaget inte har driftspersonal dygnet runt kan en extern service (t.ex. SOS Alarm) tränas att använda gränssnittet.

Vilken typ av företag eller myndighet kan ha nytta av IIM?

IIM kan användas inom flera olika områden där syftet är informationsspridning till invånarna. Idag används tjänsten främst av kraftbolag så som Vattenfall och Telge Energi, men den kan utvecklas och anpassas för flera andra branscher, t.ex flygbolag och tågtrafik.

Några exempel på kunder som använder våra tjänster för incidentinformation:

 • Vattenfall, Elnät.
 • Mälarenergi, Elnät, Stadsnät, Fjärrvärme och Vatten.
 • Gotlands Energi, Elnät.
 • Utsikt Nät / Tekniska Verken, Elnät, Stadsnät, Fjärrvärme och Fjärrkyla.

Hur fungerar IIM i olika informationskanaler?

SMS IIM

Genom att informera om incidenter direkt till kundernas mobiltelefoner kan nätbolaget förekomma kundernas behov av information. Kunder som löpande hålls informerade med relevant information om incidenter de drabbas av behöver inte ringa till felanmälan och känner sig mer nöjda med sin leverantör. Tjänsten kopplas direkt till IIM och kräver ingen extra installation eller hårdvara hos kunden. I de fall då nätbolaget önskar anläggningsbaserade SMS- meddelanden behöver dock IIM kompletteras med en giltig anläggningsdatabas eller integreras mot befintlig kundwebb (mina sidor). SMS-meddelanden går igenom myMSP, vår egen plattform för mobil meddelandehantering, med kopplingar direkt till samtliga svenska nätägare. Nätbolaget bestämmer hur SMS-meddelanden ska formas.

E-post IIM
Webb-IIM
Talsvar-IIM
Casus-IIM

Som tillägg kan tjänsten även kompletteras med funktioner för köhantering och svarsgrupp:

 • Köhantering mot felanmälan. Möjlighet till köbesked för inringande användaresamt varning till operatör vid långa köer.
 • Svarsgrupp för felanmälan. Samtal som kopplas till felanmälan fördelas jämnt mellan inloggade telefonnummer / operatörer som kan vara växel-, fast- och mobilnummer.
 • Extra nyttigheter. Fullt stöd för delade eller separata köer och svarsgrupper per nyttighet.

Redo att ta reda på mer?

Skicka oss en rad idag för en kostnadsfri offert!

Läs om fler av våra tjänster nedan.

TJÄNSTER / LÖSNINGAR

Vi erbjuder ett stort urval av kundanpassade tjänster och digitala egenutvecklade produkter. Nedan finns en överblick över vanliga kommunikationsutmaningar och de flesta av våra tjänster. Klicka på valfri tjänst/kommunikationsutmaning för mer info.

För ytterligare info om våra tjänster

Maila sales@21st.se, ring oss på: +46 (08) 21 21 55 eller använd kontaktformuläret nedan.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.