Hoppa till innehåll
Händer som håller i en mobiltelefon

Använd SMS som en tillväxtkanal för företaget

SMS kommer även under 2019 vara en växande kanal för företag att nå ut till sina kunder. En anledning till att SMS är så populärt är att det har en mycket högre öppningsfrekvens än vad t ex email har, dessutom når meddelandet ut till alla, på alla mobilmodeller och blir läst oavsett vilka kommunikationsappar man annars använder. Det är med andra ord en väldigt direkt och effektiv kommunikationskanal.

En del företag ser SMS som en för stor kostnad och man är inte villig att investera i det. Oftast är en SMS-kampanj dyrare än en emailkampanj men om man enbart ser till kostnaden för att använda verktyget missar man att räkna på den verkliga kostnaden eller vinsten. Genom att istället välja att se helheten och vilken ROI varje meddelande ger får man ett annat resultat. Det gäller inte enbart direkta vinster i form av att man via SMS lyckats få kunden att agera eller köpa något utan också den avkastning man får i form av nöjdare kunder och mindre administration tack vare en effektiv kundhantering.

I vissa fall vill man via SMS enbart informera kunden, det rör sig alltså inte om marknadsföring där man hoppas på att direkt få tillbaka på det kunden köper. Exempel är störningsinformation, Destination Gotland berättade tidigare i år om hur SMS vid trafikstörningar gett dem möjlighet att snabbt nå resenären med specifik information. De säger att rätt information till rätt kund och i rätt tid är det de behöver för att kunna leverera ut en bra upplevelse till sina resenärer. I detta fall kommer investeringen för SMS tillbaka i form av en effektiv kundhantering som ger dem nöjda kunder.

Ett annat exempel är hur Vattenfall genom att skicka SMS om störningsinformation gjort besparingar i minskade utgifter för kundtjänst – det vill säga när kunderna får rätt information minskar inkommande samtal.

Precis som med alla andra kommunikationskanaler krävs en genomtänkt strategi för att nå ut på bästa sätt och för att kommunicera på ett sätt som gör att mottagaren vill ha de meddelanden du skickar. Ett meddelande som passar i en kanal passar nödvändigtvis inte i en annan. Därför är det viktigt att tänka på hur du kommunicerar och till vem. Med SMS finns möjligheten att via API direkt koppla samman ett företags befintliga system med SMS-plattformen. Det gör att det är enkelt att hantera kunderna så att rätt kund får rätt information och bygga kommunikationsrutiner som är effektiva och skapar mindre arbete för företaget. Läs mer om SMS.

 

Skrolla till toppen