Hoppa till innehåll

VATTENFALL ELDISTRIBUTION

AVBROTTSKOMMUNIKATION I MOBILEN

Så har en skräddarsydd lösning för avbrottsinformation minskat ingående samtal till kundtjänst

Vattenfall Eldistribution AB levererar el till hushåll, företag och samhälle. Elnätet är över 12 000 mil långt och levererar el till nästan 900 000 kunder. Vattenfall Eldistributions mål är att vara det mest pålitliga och kundorienterade elnätsföretaget och samtidigt erbjuda sina kunder smarta energilösningar. Med den bakgrunden har 21st Century Mobile i samarbete med Vattenfall Eldistribution tagit fram kommunikationslösningar som hjälper dem att uppnå sin mission om att vara just ett kundorienterat elnätsföretag och ständigt utvecklas och leverera bättre och bättre lösningar.

21st Century Mobiles samarbete med Vattenfall Eldistribution inleddes redan 2001. Man såg ett behov av att effektivisera och förbättra hanteringen kring avbrott. Som en del i att vara ett kundorienterat företag fanns en önskan om att kommunicera ut till kund på ett mer effektivt sätt vid exempelvis strömavbrott, samtidigt som man också hade ett behov av att bättre kommunicera internt och externt till bl.a. förvaltare. Lösningen blev en rad kommunikationstjänster; app för avbrottsinformation, SMS-tjänst, talsvar, kundundersökningsverktyg och webbplatsfunktioner såsom karta med avbrottsinformation.

Arbetet hos Vattenfall Eldistribution har varit totalt kundanpassat, 21st har utvecklat lösningar som implementerats i kundens egen miljö. På så sätt har kunden fått en långsiktig lösning som fungerar över tid och där Vattenfalls egna behov fått styra.

"De tjänster 21st Century Mobile tillhandahåller har gett en bra kommunikation till kunden, bland annat via appen för avbrottsinfo. Det gör att vi kan spara på de kostnader som finns för ingående samtal till callcenter. Antalet samtal har minskat tack vare 21st Century Mobiles lösningar."

- Florina Ioana, Application Manager på Vattenfall Eldistribution

Vindkraft
Strömavbrott SMS- avisering

Ett urval av tjänster 21st Century Mobile utvecklat för Vattenfall Eldistributions räkning och som används i den dagliga verksamheten:

Strömavbrottsapp för IOS och Android

Kunden kan lägga in bevakningar på huset eller sommarstugan och bli meddelad om ett elavbrott inträffar. Appen visar även aktuella strömavbrott, har en funktion för att anmäla avbrott samt ger tips på vad man ska göra vid ett pågående strömavbrott. Testa appen kostnadsfritt i mobilen.

Incident Information Manager

IIM är en tjänst för informationsspridning via i praktiken alla kanaler; SMS, e-post, webb, talsvar eller radio. Vattenfall Eldistribution använder IIM för att informera om avbrott och störningar via bland annat SMS och automatiserat talsvar. IIM är det system som sänder information till appen för strömavbrottsinformation.

Voter kundundersökning via SMS

Vattenfall Eldistribution använder tjänsten Voter för att skicka ut kundundersökningar. Via SMS får kunden en uppmaning att svara på frågor. Voter ger en sammanställning av resultat i realtid med tydlig statistik över kunders feedback.

Interna & externa kommunikationsportaler

21st Century Mobile har utvecklat kommunikationsportaler som möjliggör en enkel kommunikation med olika aktörer såsom entreprenörer, förvaltare och storkunder.

Är du intresserad av en liknande lösning?

Kontakta oss och berätta om din verksamhet. 

Skrolla till toppen