Hoppa till innehåll
skogsbrand vma

VMA och annan viktig information till invånarna, vad är vad?

Under sommaren 2018 har ett stort antal VMA gått ut till allmänheten, de flesta har rört de pågående skogsbränderna. Det finns två typer av VMA och det finns information som kan vara viktig för berörda invånare men som inte är ett VMA, avgörande är vad meddelandet gäller och vem som utfärdar det.

Viktig information till allmänheten (VMA) är ett meddelande som skickas ut om akuta, allvarliga eller extraordinära händelser. Meddelandet kan skickas via utomhussignal (s.k. hesa Fredrik), sms, app, webb, samt radio och tv.

VMA kan delas upp i två olika nivåer: varning och information. Varningsmeddelanden skickas när risken eller faran är omedelbar och informationsmeddelanden skickas för att förebygga eller begränsa skador. Vem som helst får inte utfärda ett VMA utan särskild behörighet krävs.

Beslut att skicka varningsmeddelande kan tas av räddningsledare för kommunal och statlig räddningstjänst, smittskyddsläkare, Polisen, SOS Alarm och anläggning med farlig verksamhet.

Beslut att skicka informationsmeddelande kan tas av Regeringen med regeringskansliet, myndigheter med ansvar för krishantering, kommuner och landsting, svenska kraftnät, de största el-distributörerna och teleoperatörer med egna nät.

Information nog så viktig men som inte är ett VMA

Många kommuner, landsting och företag väljer att skicka ut viktig information till invånarna även när det inte faller inom ovan klassificering. Exempel är planerad eller mindre akut information om elavbrott, avbrott i vattenförsörjningen, inställd skolskjuts, trafikavbrott, svårt väglag, eller andra störningar som kan påverka människor i ett visst område. Observera att även dessa kategorier kan gå ut som ett VMA, beroende på omfattning och möjlig samhällspåverkan. Att informera invånarna om företeelser som inte är direkt livshotande eller akuta har ett värde både för invånarna som mottager informationen och för den som skickar den. Invånarna kan bättre planera hanteringen av det hela och får tydliga anvisningar. Den som sänder meddelandet slipper med stor säkerhet en betydande del av de inkommande kundtjänstsamtalen från invånare som undrar vad som hänt. Exempel är vid strömavbrott, när ett sådant sker går telefonerna ofta varma hos elbolagets kundtjänst. Istället kan elbolaget gå ut och informera om avbrottet innan det sker eller akut om det kommer plötsligt. Informationen kan gå via olika typer av kanaler. Många el- och vattenbolag väljer att skicka informationen till sina kunder via sms eftersom det är ett mycket effektivt sätt att nå personer omedelbart. Under elavbrotten på Gotland i sommar har 21st tjänst för avbrottsinformation använts. Aftonbladet skrev tidigare i sommar om ett av avbrotten då hela ön blev strömlös och visade det meddelande som skickades ut.

Läs mer om 21st informationstjänster för avbrottshantering.

Skrolla till toppen