21st_Incident+risk_white@2x

Vi digitaliserar rutiner kring risk, störningar och avbrott

Med våra tjänster förenklas hanteringen och informationsflödet när det gäller störningar, avbrott och krissituationer. Det skapar trygghet och förtroende genom att de digitaliserade arbetsrutinerna effektiviseras och rätt information når ut till rätt målgrupp. Våra tjänster används inom offentlig sektor, vatten- och elbolag, men även byggbolag och HR-avdelningar på större företag.

Våra tjänster inom incident & risk innefattar bland annat:

  • Kommunikationsverktyg för akut information till invånare (brand, allmänfara, större elavbrott, etc.). Meddelandet kan skickas via alla typer av kanaler så som SMS, app, email, radio.
  • Avbrotts- och störningsinformation ut till invånare och kunder, t ex gällande oplanerade och planerade strömavbrott eller avbrott i vattenförsörjningen. Skicka till avgränsade områden via kartfunktion.
  • Mobilt verktyg för riskanalys, skyddsronder och egenkontroller.

Ovan är några exempel på vanliga tjänster men många av våra lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder där vi implementerar de funktioner som våra kunder är i behov av. Det innebär att vi skapar kundanpassade lösningar inom risk- & incidenthantering.

Referensuppdrag inom INCIDENT+RISK

Kunder i urval inom Incident Risk 

Vattenfall använder våra tjänster
Mälarenergi använder SMS vid avbrottsinfo till invånarna.
Karlskrona kommun använder våra tjänster

Vill du veta mer om våra tjänster inom avbrott, risk & incident?

Kontakta oss via mail: sales@21st.se, via telefon: +46 (08) 21 21 55 eller använd formuläret nedan:

Ditt namn
Företag/Offentlig verksamhet
Telefon

Email

Vad önskar du få information om?