Hoppa till innehåll

Så kan vården bättre nyttja sin kapacitet med hjälp av SMS-kommunikation

SMS-kommunikation ut till kund och medarbetare används brett inom flera olika områden. En av de branscher där man kan se nyttan på ett mycket tydligt sätt både när det kommer till den ekonomiska vinningen och till nyttan för slutkunden är inom vård- och hälsosektorn. Allt ifrån offentlig verksamhet så som sjukhus till privata vårdaktörer och mindre friskvårdskliniker har ett behov av att nå patienter och kunder på ett snabbt och effektivt sätt. Det kan röra sig om att fylla bokningsbara tider, undvika att personer missar sin tid eller att hitta en kommunikationskanal som minskar den administrativa bördan för att bättre nyttja verksamhetens kapacitet.

SMS är designat att nå ut direkt och med tydlighet

Idag använder människor flera olika kommunikationskanaler som man varvar mellan beroende på vem man kommunicerar med och vad kommunikationen handlar om. Som företag kan det vara svårt att nå ut på rätt sätt till rätt person. SMS är en meddelandekanal som finns i alla mobiltelefoner och är inte beroende av att användaren laddar ned en app eller gör ett aktivt val. Ett SMS läses av de allra flesta inom ett par minuter, det finns ingen annan meddelandeform som når fram så snabbt. Andra former så som email eller postgång riskerar att inte läsas i tid eller i värsta fall inte alls. Ett SMS signalerar också att informationen är viktig genom att vara kort och koncist i sina 160 tecken.

Minska antalet missade tider med SMS- påminnelser

Alla verksamheter som bygger på tidsbokningar tampas med missade tider. Kostnaderna för tomma platser kan bli mycket stora. Att människor glömmer bort sina tider mellan alla vardagens övriga hållpunkter är svårt att komma runt. Däremot kan man minska risken att kunden uteblir utan att meddela sig genom att skicka en påminnelse. Amerikanska Internet Journal of Healthcare administration påvisade i en undersökning att man inom vården kunnat minska antalet uteblivna patienter med 36% genom att skicka SMS-påminnelser.

Ge kunderna en smidig och mobil upplevelse genom hela kundresan

Kunderna söker med största sannolikhet upp den klinik/vårdgivare de ska besöka via mobilen. Genom att tillhandahålla all information i mobilen ges kunderna en sammanhängande upplevelse av kontakten med ditt företag, från steg ett som är uppsökandet, till påminnelse inför besöket och slutligen uppföljning efter besöket.

Exempel på hur både mindre kliniker och större vårdgivare kan använda SMS:

  • Påminnelser om bokad tid
  • Bokningsbekräftelser
  • Skicka SMS om att medicin finns att hämta på apotek
  • Informera om testresultat via länk
  • Öka kundbesöken genom att påminna om att det är dags för nytt besök
  • Skicka kundenkäter
  • Tacka för besöket och länka till Google recension

Ovan är enbart några exempel. SMS-kommunikationen bör återspegla den kundresa din verksamhet har.

Läs om hur två av våra kunder inom vårdsektorn sparat in tid och pengar genom att använda sig av SMS-kommunikation.

SMS-lösning har hjälpt Region Örebro Län att bättre nyttja sin kapacitet inom vården.

SMS-integration i journalsystemet Opus Dental har fått ner antalet så kallade No-Shows.

Skrolla till toppen