Hoppa till innehåll

OPUS DENTAL JOURNALSYSTEM

Integrerad SMS-tjänst möjliggör en effektiv kundhantering för tandläkarkliniker i hela Norden

Genom Opus SMS lyckas kliniker minska antalet uteblivna besök

Opus Dental är i dag, med sina över 25 000 användare på över 3 500 kliniker, det mest utbredda journalsystemet i Norden. Affärsidén är att leverera ett journalsystem baserat på enkelhet och kvalitet såväl för större tandvårdskedjor som mindre kliniker.

Opus Dentals kunder behöver ett system som låter dem ägna så mycket tid som möjligt åt det som är kärnan i verksamheten; ge människor tandvård. Därför underlättar det med ett journalsystem som minimerar administrationen, automatiserar processer och frigör tid för tandvårdspersonalen att lägga på behandling av patienterna. Utöver minskad administration är det viktigt att fylla så många som möjligt av dagens timmar med patienter. Precis som i andra branscher tampas man med att kunder glömmer bort sina tider eller får förhinder i sista stund och uteblir. Ingen tjänar på en tom stol, varken kliniken eller patienterna. För alla missade tider hade man kunnat hjälpa en annan patient.

Lösningen man kom fram till blev en inbyggd SMS-funktion som automatiskt påminner patienterna om den bokade tiden samt skickar kallelser, tidlappar och bekräftelser via SMS. Detta var 2007, sedan dess har Opus Dental och 21st Century Mobile tillsammans utvecklat SMS-funktionen i journalsystemet för att möta de förväntningar som tandläkarklinikerna har på tjänsten och vad en modern kundhantering innefattar. För de kliniker som använder SMS-funktionerna har antalet uteblivna patienter sjunkit samtidigt som mindre tid läggs på manuell hantering av bland annat kallelseutskick.

"SMS-funktionen i vårt journalsystem är ett tillval som ger mervärde åt våra kunder. Idag vill i stort sett alla kliniker skicka SMS till sina patienter, med det i åtanke är det viktigt att vi har en samarbetspartner som kan leverera ett driftsäkert system som säkerställer att SMS:en når fram. Det är en av flera anledningar till att vi valt 21st Century Mobiles SMS-lösning. Ett stort plus är också att kunna visa på de ekonomiska vinningarna våra kunder gör genom att använda SMS i sin verksamhet."

- Christian Hagegård, Sälj- och marknadschef på Opus Dental Sverige.

Patientpåminnelser via SMS
Kallelser till tandläkaren via SMS

21st Century Mobile levererar följande tjänst till Opus Dental

  • SMS- tjänst via API som möjliggör att tandläkarkliniker kan skicka SMS till patienter direkt via sitt journalsystem på ett automatiserat vis.
  • Integration i Opus Dental i Sverige, Norge, Finland och Island.
  • SMS- funktion för kallelser, påminnelser, bokningar, tidlappar, patientenkäter samt marknadsföring.

Vill du också kunna skicka SMS till kunder via befintligt system? SMS som integration fungerar med alla typer av journal- och bokningssystem. Läs mer om vår API tjänst eller kontakta oss direkt.

Skrolla till toppen