Hoppa till innehåll
Vid fara för allmänheten vill flest få SMS

Vid fara för allmänheten vill flest få SMS

Igår publicerade flera medier via TT en undersökning från SOS alarm som säger att 48% av befolkningen vill ta emot så kallade viktiga meddelanden till allmänheten via SMS.  Endast 18% tycker att det klassiska utomhuslarmet Hesa Fredrik är en metod de föredrar. Även SOS Alarm själva ser klara fördelar med att skicka viktig information till allmänheten via SMS. Björn Skoglund, ansvarig för krisberedskap på SOS Alarm, säger till TT att Hesa Fredrik bara når omkring 40% av Sveriges befolkning. SMS når långt fler, erbjuder mer detaljerad information och har större geografisk precision. Tidigare var det inte möjligt enligt det då gällande regelverket att skicka VMA som SMS men sedan juli 2017 är det ett alternativ som kan användas.

21st erbjuder en SMS- tjänst som idag används främst av kommuner eller kommunala bolag, tjänsten gör det möjligt att via SMS skicka meddelanden till ett specifikt geografiskt avgränsat område. De kommuner och företag som idag använder vår SMS- tjänst för att skicka information till invånarna har ett verktyg som gör att de kan nå rätt personer, med rätt information och i tid. När det verkligen gäller är det viktigt att kunna ge tydliga och snabba instruktioner till medborgarna. Att skicka viktiga meddelande till allmänheten via SMS utesluter inte att samtidigt skicka via radio och andra medier, därför har vi skapat en integrering med andra kommunikationskanaler vilket möjliggör att samma meddelande också går ut i radio eller i sociala medier. 21st kommer att tala om detta på Trygg och Säker i augusti. Kom gärna dit och lyssna!

Skrolla till toppen