Hoppa till innehåll
SMS för fastighetssystem

Så kan fastighetsbranschen vinna på att använda SMS i sin kommunikation

Fastighetsbranschen är en kundnära bransch, kontakten med kunderna (hyresgäster eller bostadsrättshavare) är inte bara viktig utan brukar även ske relativt ofta. Kontakten kan handla om allt från serviceanmälan till erbjudande om parkeringsplats eller visning av lägenheter. 21st Century Mobile levererar en SMS-tjänst som fastighetsbolag kan använda både som integrerad tjänst i befintligt fastighetsförvaltningssystem och som fristående kommunikationsplattform. Genom att lyssna till våra kunder har vi samlat tips om hur man kan använda SMS i fastighetsbranschen:

Aviseringar och störningsinformation

Använd SMS för att informera hyresgäster/bostadsrättshavare om driftstörningar såsom tillfällig avstängning av vatten eller för att informera om serviceärenden. Ett SMS läses ofta inom ett par minuter, det innebär att du får en kommunikationsväg som gör att informationen når fram, vilket i sin tur ökar kundnöjdheten. Det är också betydligt mer tidseffektivt och ekonomiskt att skicka SMS än att gå runt och sätta upp lappar i trappuppgångar eller skicka information postvägen.

Hantering av visningar

Ett effektivt sätt att hantera visningar av bostäder är att bjuda in via SMS, du kan också låta personer tacka ja eller nej till en visning genom att svara på sms:et. Ytterligare en funktion som är användbar är att skicka påminnelser inför visningar. Genom att påminna deltagarna minskar du så kallade no-shows på visningen.

Marknadsföring

SMS-marknadsföring har kommit att användas allt mer för att nå ut till möjliga kunder. Den huvudsakliga anledningen till att det är en så populär marknadsföringskanal är att meddelandet i hög grad når fram, till skillnad från många mail som hamnar i spaminkorgen eller raderas innan de öppnas. Via SMS kan du skicka allt från information om nya objekt till inbjudan till event och andra aktiviteter.

Internt

SMS är inte enbart en bra kanal ut mot kunder utan även effektivt för internkommunikation, t ex när kontorsbunden personal behöver nå personal ute på fält. Många IT-avdelningar använder också SMS för lösenordsåterställning eller för att informera övrig personal om eventuella störningar i interna system. Ytterligare ett exempel på SMS för internkommunikation är information eller förfrågningar från HR-avdelningen. Det som gör SMS framgångsrikt för internkommunikation är detsamma som för kommunikation utåt; SMS- meddelanden når mottagaren snabbt och säkert.

Genom att använda SMS på det vis som beskrivs ovan kan fastighetsbolag få en förbättrad kommunikation och en enklare kundhantering.

Läs mer om vår SMS-tjänst eller kontakta oss direkt: hello@21st.se.

Skrolla till toppen