Hoppa till innehåll

BOSTADS AB MIMER

BOSTADSBOLAGET NÅR HYRESGÄSTER SNABBT BÅDE VID AKUT OCH PLANERAD KOMMUNIKATION

NÖJDA KUNDER OCH ÖKAD SVARSFREKVENS MED HJÄLP AV SMS

Mimer är Västerås största hyresvärd och en del av allmännyttan. Ungefär var sjätte Västeråsare hyr bostad genom Mimer, det är därför ett bolag som lämnar avtryck i människors dagliga liv. Mimer arbetar aktivt med att förbättra miljön, människors sociala och ekonomiska levnadsförhållanden samt med mångfaldsfrågor. Det är viktigt för både de som lever i staden idag och för kommande generationer. I linje med Mimers fokus på medborgaren ligger det aktiva arbetet för att få nöjda kunder, det avspeglar sig bland annat i deras kommunikation där varje kommunikationskanal är noga utvald för att ge kunden bästa möjliga information i rätt tid och på rätt sätt.

Mimer använder 21st Century Mobiles SMS-tjänst via en integration i sitt fastighetsförvaltningssystem.  Det möjliggör en enkel och snabb kommunikation ut till hyresgäster. SMS som kommunikationskanal är ytterst värdefullt när det gäller att nå ut vid akuta händelser så som driftavbrott rörande vatten eller el eftersom SMS når hyresgästen direkt. Tidigare informerade man via post, fysisk trapphusinformation i form av ett A4, samt via e-post och webbsidan. Genom SMS kan Mimer nå hyresgästerna snabbt, var de än befinner sig, vilket inte var möjligt enbart genom de kanaler bolaget använde tidigare.

Maria Eberhardsson

Kommunikationschef

SMS är enkelt och snabbt, vi vet att vi når många. Ett exempel är när vi i år skickade vår kundenkät via SMS för första gången. Svarsfrekvensen, det vill säga antalet svar vi fick in på detta sätt, var högre än någonsin. Samtidigt är vi noggranna med vad vi skickar - med rätt information är den här typen av kommunikation något kunderna uppskattar att få. 

Kalla till visning via SMS
Öka närvaron på visningar och besiktningar med påminnelser via SMS.
Nå åldre hyresgäster via SMS
Nå de äldre hyresgästerna som är svårare att nå via mina sidor eller mobilapp.

Så använder Mimer SMS i sin kommunikation

Mimer använder SMS som kommunikationskanal vid tillfällen då de behöver nå antingen enskilda eller stora grupper av hyresgäster på ett snabbt och direkt vis. Nedan är några exempel på typ av kommunikation som går ut via SMS:

  • Brådskande information, så som driftstörningar i el- eller vattenleveransen
  • Kundenkäter
  • Bekräftelser om byten och andrahandsuthyrningar
  • In- och utflyttningsinfo
  • Svar på serviceanmälan

Mimer använder 21st Century Mobiles SMS-tjänst via API-integration i deras fastighetsförvaltningsystem. API:et kan kopplas på i alla typer av system. Läs mer om vår API-tjänst. Vi erbjuder också ett webbgränssnitt för användning av tjänsten utan integration. Kontakta oss för mer info!

Skrolla till toppen