Hoppa till innehåll
Air liquide logga

Med hjälp av mobilapp har Air Liquide en mobil och modern metod för riskanalyser

Riskanalysapp hjälper Air Liquide med deras strategi ”Safety First”

Air Liquide är ett multinationellt bolag och en av världens största gaskoncerner. Företaget har cirka 65 000 anställda och finns representerat i 80 länder. Oxygen, nitrogen och hydrogen är små molekyler som är grundläggande för liv, materia och energi. Dessa gaser utgör hörnstenarna i Air Liquides vetenskapliga arbete och har varit kärnan i koncernens verksamhet sedan den grundades 1902.

Som en del av Air Liquides strategi att vara ett kundcentrerat företag värnar naturligtvis Air Liquide om att ge sina kunder utbildning i produkthantering, för att säkerställa att det finns rutiner och hjälpmedel för att hanteringen ska ske på ett optimalt och framför allt säkert sätt.

21st Century Mobile levererar en riskanalysapp till Air Liquide som gör det enkelt att direkt i mobilen bocka av att grundläggande säkerhetsföreskrifter efterlevs. Med appen gör Air Liquides säljare så kallade  “safety walks” tillsammans med kund,  för att på ett enkelt och digitalt sätt , steg för steg, kontrollera att  gasprodukterna hanteras på ett korrekt och säkert sätt. För Air Liquide är det en självklarhet att bistå och vägleda sina kunder i deras säkerhetsarbete kring gashanteringen.

Så här beskriver Marcel Magér, Market Unit Director North West Europe, och Peter Stjernberg, Försäljningsingenjör, hur riskanalysappen hjälper Air Liquide i säkerhetsarbetet:

 

Marcel Magér

Market Unit Director North West Europe

På Air Liquide sätter vi "Safety First", dvs. vi har en väldigt stark "safety" kultur. Samtidigt brukar vi binda ihop detta ledord med "Customers at heart".  Detta är exakt vad vår “safety walk” kombinerar, "Safety first and Customers at Heart”. Med appen  gör vi det dessutom  på ett modernt, digitalt och effektivt sätt. Verktyget uppskattas  dessutom både av våra kunder och de anställda som genomför “safety walks".

Peter Stjernberg

Försäljningsingenjör på Air Liquide

Kunderna uppskattar att vi gör den här säkerhetschecken. För dem är det bra att kunna ta med det här i interna revisioner eller liknande. Och för oss som företag blir det tydligt att vi är en seriös aktör på marknaden och att säkerheten ligger högst upp på agendan. Verktyget i sig är lättarbetat och det är enkelt att bara kunna skicka iväg resultatet av genomgången direkt från mobilen.

”Safety First” är viktigt i alla led inom Air Liquide; i produktion, vid hantering, transport och leverans. Men “‘safety first” är lika viktigt hos kund. Helena Hilmansson, en av dem som varit drivande inom Air Liquides arbete med vad de kallar ”safety walk”, påpekar att det ju inte är meningen att en olycka ska inträffa hos kund på grund av bristande rutiner eller allmän okunskap. Inte heller ska en olycka inträffa på grund av att man blivit fartblind  i gashanteringsarbetet.  En “safety walk” tillsammans med kund är därför ett mycket bra sätt att stämma av grundläggande säkerhetskunskaper, såsom att gasflaskor ska vara fastkedjade, att det är rent och snyggt runt tank/point of use, att gasen är skyltad, att  gaserna i lager förvaras korrekt, och så vidare. Att våra kunder, stora som små, uppskattar vår “safety walk”, det märker vi tydligt. Alla är vi ju dessutom intresserade av säkerhet, tillägger Helena.

Innan Air Liquide började använda 21st Riskanalysapp gjordes “safety walk” genomgången manuellt, något som var mer tidskrävande och inte särskilt praktiskt. Med Riskanalysappen har nu Air Liquides personal ett verktyg som är digitalt, enkelt att använda och som följer en gemensam mall.

Riskanalys via mobilen
Riskanalys utförst hos Air Liquide

Tjänst 21st Century Mobile levererar till Air Liquide

Riskanalysappen Woorcs

Woorcs är en app för bland annat riskanalyser. Appen är anpassningsbar och företaget väljer själv vad som ska ingå. Oftast används appen för att i checklisteformat bocka av det som ingår i säkerhetsföreskrifterna. Det finns också möjlighet att ta foton direkt via appen som ett komplement till riskanalysen. Allt sparas digitalt och kan enkelt skickas via mail.

Air Liquide använder idag tjänsten i sin verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Just nu genomför dessutom Air Liquide i Belgien en testperiod.

Air Liquide har med användandet av Riskanalysappen fått:

  • Ett digitalt och mobilt verktyg för sina “safety walks” hos kund.
  • En app som är enkel att använda, ingen utbildning krävs. Säljaren har i stort sett fått inloggningsuppgifterna till appen och sedan varit redo att genomföra en kontroll.
  • Ett mer tidseffektivt verktyg, säljare lägger ner mindre tid/arbete per kontroll/besök än vid manuell rapportering.
  • Appen har underlättat att få fler nordiska länder att genomföra “safety walks” regelbundet.
  • Ökad kundnöjdhet inom just rutiner kring säkerhetsgenomgångar.

 

Skrolla till toppen