Hoppa till innehåll

Kommunikation med anledning av Covid-19

De meddelandetjänster som vi hanterar åt företag både i Sverige och i andra länder används många gånger för att kommunicera ut viktig och brådskande information. För många av våra kunder skulle ett avbrott i våra tjänster få en direkt inverkan på deras verksamheter. Vi ser också att i krissituationer kan det vara än viktigare att nå ut med rätt information i rätt tid. Därför är det väntat att vi nu får frågor om hur vi hanterar en eventuell ökad spridning av Covid-19.

Vi kan försäkra våra kunder att vi har läget under kontroll tack vare tidigare förberedelser och en förståelse för att det finns omvärldssituationer som kan påverka oss.

Vi har sammanställt information om vilka steg vi har tagit för att säkerställa upprätthållandet av våra tjänster även vid en kris – så som en möjlig samhällsspridning av Covid- 19 skulle kunna innebära.

Arbete hemifrån

All vår personal har möjligheten att arbeta hemifrån. Vi har säkerställt att alla har rätt utrustning, så som laptops och mobiltelefoner. Alla kan utföra sina arbetsuppgifter till fullo tack vare att vi kan komma åt alla våra plattformar på distans.

Interna system och kommunikation

All vår personal kommer åt våra interna kommunikationskanaler och system på distans tack vare molnbaserade tjänster. Vi har i vår interna policy sedan tidigare fasta rutiner kring hanteringen av dokument, instruktioner och liknande för att säkerställa att alla kommer åt det de behöver oberoende av plats.

Risk för sjuk personal

Vi har fattat beslutet att personal som visar minsta tecken på sjukdom ska arbeta hemifrån, i enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten att vid symptom ska man inte riskera att smitta andra. Vi har ställt in planerade företagsresor till andra länder för att inte riskera att bli sjuka eller bidra till en större spridning.

Kunskapsöverföring

Vi har sedan tidigare bestämmelser kring kunskapsöverföring internt. Våra tjänster får inte vara beroende av enskilda medarbetares unika kunskaper. Därför har vi ett system med kunskapsöverföring som innebär att det alltid finns personal som kan ta över arbetsuppgifter. Detta gäller inte enbart våra tekniska plattformar utan även andra funktioner så som ekonomi och kundtjänst.

Våra partners

Vi har säkerställt att våra samarbetspartners har en strategi kring driftavbrott och krissituationer. Vi har också specifikt tagit del av deras information kring just Covid-19.

Driftstörningar

I det osannolika fallet av en större driftstörning har vi rutiner för hur vi meddelar detta till våra kunder så att de så snabbt som möjligt kan fatta nödvändiga beslut.  

För andra frågor om hur vi hanterar Covid-19 hänvisar vi till ceo@21st.se.

Skrolla till toppen