Hoppa till innehåll
Tandläkare skickar kallelse och påminnelse via SMS

Kallelser via SMS sparar in både tid och utgifter för Tandläkarna på hörnet

Tandläkarna på hörnet är en tandläkarpraktik i Katrineholm. Kliniken grundades 1983 och redan från början har de profilerat sig som en modern och framåt klinik. Exempelvis datoriserades praktiken redan 1986, vilket var mycket tidigt. Detta sätt att tänka finns kvar och återspeglar sig i deras interna verksamhet och i kontakten med patienter. Idag lever de flesta med mobilen tillgänglig konstant, det gör mobilen till en naturlig kommunikationskanal.

Tandläkarna på hörnet använder sig av 21st Century Mobiles SMS- tjänst för att skicka kallelser och påminnelser till sina patienter. Innan de började med SMS skickades kallelser ut enbart via postgång och påminnelser skickades inte alls, vilket var standard på de flesta tandläkarpraktiker. När så tekniken kom var ett första steg i att börja med mobil kundhantering att skicka ut påminnelser via SMS. Något som nu har blivit en standardtjänst kliniken använder ut mot kunder. Anna-Lena Blom som är klinikkoordinator på Tandläkarna på hörnet säger att påminnelser är en mycket uppskattad tjänst bland patienterna. De är helt enkelt tacksamma för att de får den där påminnelsen så att de inte glömmer bort sin tid. För tandläkarkliniker är varje utebliven patient ett minus i den meningen att tiden hade kunnat läggas på en annan patient som behöver en tandläkartid och det blir slöseri med resurser med en lucka i schemat.

”SMS är mindre tidskrävande administrativt om man jämför med kallelse via brev. Dessutom så är porto dyrare än vad det är att skicka ett SMS så vi har minskat våra utgifter på kallelser. Det är även bättre ur miljösynpunkt. Vi tycker det är mycket positivt både för oss som företag och för våra kunder.” Anna-Lena Blom, Klinikkoordinator th. i bild.

Sedan några månader tillbaka har Tandläkarna på hörnet introducerat kallelser via SMS. Efter några inledande tester valde de att använda tjänsten fullt ut, det vill säga de skickar kallelser via SMS till alla patienter, med undantag för några enstaka äldre personer som föredrar kallelse via brev. Även om de valt att använda SMS som standard vill de vara lyhörda för vad patienterna vill – det handlar trots allt främst om att nå kunden på det sätt som kunden vill bli nådd – därför frågar de alltid vid undersökningar om det går bra att skicka SMS. I storts sett alla vill ha SMS.

Så fungerar SMS till patienter

21st Century Mobile erbjuder en SMS-tjänst som integreras i det journalsystem som klinikerna använder. Integreringen i det befintliga systemet möjliggör en effektiv kundhantering för klinikerna. Tandvårdspersonal kan enkelt skicka ut kallelser, påminnelser och kundundersökningar till patienterna via SMS. Med hjälp av tjänsten kan klinikerna bland annat få ner antalet uteblivna besök och minska kostnaderna kring kallelser.

SMS-tjänsten kan användas både som fristående plattform och som integrerad tjänst i olika journalsystem. Vill du ha mer information skicka ett SMS med texten “Info”​ till 71305 så ringer vi upp dig! 

Skrolla till toppen