RICH SMS

rICH SMS

Kommunikationen från företag till kunder står inför ett skifte. Det räcker inte längre med enbart relevans. Du måste också engagera.

Varför hör inte kunden vad jag säger?

Mycket kommunikaton från företag passerar obemärkt. Orsaken kan vara: 

1. Irrelevans

2. Fel kanal eller kontext

3. Du varken berör eller engagerar

Faktum är att: 

82%

Ignorerar digitala annonser

av kunderna säger att de är mer benägna att köpa när ett varumärke erbjuder en personifierad upplevelse...

80%

Företags utmaning:

Att hitta ett verktyg som möjliggör kommunikation med varje unika kund på ett personligt sätt, i en kanal som når fram utan att tumma på automatisering eller räckvidd.

LÖSNING

Rich SMS

Ett vanligt SMS är begränsat till text. Med Rich SMS kan du skicka engagerande meddelanden med grafik, klickbara call-to-actions, videor, färger som matchar din grafiska profil och mycket mer. Rich SMS möjliggör engagerande och personlig kommunikation med hela din kunddatabas. 

Engagera med varje meddelande

Låt kunden uppleva personifierade och interaktiva meddelanden. Nå ut med samma höga säkerhet som SMS men lägg till en komplett digital upplevense!

Fånga uppmärksamheten

Anpassa förhandsvisningen  av varje kampanj

Få kunden att göra något!

Skraperbjudanden Nedräknare Click-to-call Flipcard Messenger Store locator

Interaktiva widgets

Statistik i realtid! Få reda på om kunden klickat, sett en video eller ringt ett nummer!

Nå ut till alla mobiltelefoner, inom loppet av sekunder!

1. Personifierade meddelanden 2. Interaktiva touchmoduler 3. Bilder, gif, video 4. Ditt varumärke 5. Statistik i realtid 6. Koppling till CRM

...och mycket mer!

Missa inte din chans att sticka ut!