Referens

Voter / Thoren Business School

Thorengruppen är ett av Sveriges största och ledande utvecklingsföretag verksamma inom utbildning och kompetensutveckling. Thoren Business School använder 21st Century Mobiles 2-vägs lösningar vid kursutvärdering. Enkelt och snabbt samlas och ställs samman svar från kursdeltagare för senare utvärdering.