Referens

Personlig Svarsservice

Personlig svarsservice valde 21st Century Mobile när man skulle utveckla en App som skulle underlätta hänvisningarna för sina kunder. Hänvisningarna i appen är till för att Personlig Svarsservice ska kunna hjälpa sina kunder och deras kunder så professionellt som möjligt. 21st Century Mobile ansvarar även för drift och underhåll.