Referens

SMS / Norsk Helsenett

Helsenettet är en säker digital arena for alla aktörer inom hälsosektorn i Norge, där du kan kommunicera och utbytte patientinformation på ett tryggt och lagligt sätt.

21st Century Mobile AB är partner i Norsk Helsenett. Partnerskapet innebär att 21st Century Mobile är godkänt leverantör av mobila lösningar till alla parter inom Norsk Helsenett (sjukhus, vårdcentraler och tandläkarkliniker). Nuvarande kommunikationslösning ger över 800 tandläkarkliniker i Norge möjlighet att kommunicera med sina patienter via SMS-kanalen.