Referens

Riskanalys / Infratec

Istället för pappersbaserad riskhantering använder man nu en digital med appen Riskanalys. Verktyget för riskhantering är alltid i mobilen med ut på plats och gör det enklare och mer tillgängligt att genomföra. Riskanalys är en mycket uppskattad tjänst.