Referens

Front Desk / Västsvenska Handelskammaren

Västsvenska Handelskammaren använder Front Desk Manager för att hantera besöksflöden i byggnaden, Park 49, som delas med flera andra bolag. Deltagarna kan med ett enkelt knapptryck på en pekskärm checka in och med automatiserad besökshantering ökar servicenivån för hela receptionen.
För Handelskammarens nätverksmöten och större konferenser distribuerar Front Desk Manager mobila biljetter via sms, som deltagaren sedan scannar vid ankomst. Detta är lösningen som kombinerar modern teknik och automatiska flöden med personligt bemötande och hög servicegrad.