Referens

CQ / Linköpings Universitetssjukhus

Universitetssjukhuset i Linköping använder 21st Century Mobiles tjänster i syfte att utvärdera patienters återhämtning efter operation. Uppföljningen sköts på distans via en mobil applikation som patienten laddar ner till egen mobiltelefon. Snabb och enkel inrapportering av data som hämtas in i olika format utifrån det frågeplan som vårdgivaren har utarbetat.