Referens

CQ / Linköpings Universitet

Linköpings Universitet använder 21st Century Mobiles tjänster i syfte att utvärdera patienters återhämtning efter operation. Uppföljningen sköts på distans via en webbaserad lösning som patienten laddar ner till egen mobiltelefon. Snabb och enkel inrapportering av data som hämtas in i olika format utifrån den frågeplan som vårdgivaren har utarbetat.