21_ehalsa_white@2x

Effektiva verktyg inom hälsa och sjukvård

Vi bidrar med effektiva digitala verktyg inom hälsa och sjukvård. Verktygen möjliggör enkel, tidseffektiv och säker kommunikation mellan behandlare och patient. Våra tjänster används då patientuppföljning på distans är relevant och/eller i samband med kliniska studier. Vi erbjuder uppföljning av: Alkoholberoende, Hypertoni, och Läkemedelsbiverkningar. Patientsvaren redovisas i realtid vilket ger ett kraftfullt mervärde för både behandlare och patient.

Våra tjänster i kort

Uppföljning av:
Alkoholberoende, Hypertoni, och Läkemedelsbiverkningar.

CQ
Används primärt vid kliniska prövningar men kan även användas generellt vid patientuppföljning.

CRAS
Digital dagbok som effektivt bidrar till att nå uppsatta behandlingsmål vid skadligt bruk av alkohol.

CRAS 15 
Just nu utvecklar vi en ny digital tjänst - CRAS 15 - som stöd för behandling av alkoholproblem och beroende av olika svårighetsgrad i framförallt primärvård och företagshälsovård. Utvecklingen av produkten sker i samråd med experter och kliniker inom företagshälsovård. Efter noggrann testning och utvärdering kommer CRAS 15 att bli tillgänglig på marknaden, vi räknar med hösten 2018.

CRAS iBack
Omfattar både CRAS 15 och iBACK Pro som är en mobil alkomätare byggd för fjärrtester. Den kopplas enkelt och trådlöst till CRAS iBack via bluetooth och har samma noggrannhet som polisens mätare. Den använder en unik foto-funktion för att identifiera användaren före och under inblåsning.

Referensuppdrag inom E-HÄLSA

Kunder i urval

Hela
avonova
LIN_UNI_2

Vill du få mer information om våra tjänster inom E-Hälsa?

Kontakta oss via mail: sales@21st.se, via telefon: +46 (08) 21 21 55 eller använd formuläret nedan.

Ditt namn

Email

Telefon

Vad önskar du bli kontaktad om?
Kliniska studierAlkoholmissbruk & riskbrukPatientuppföljningÖvrigt
Meddelande