Incident

”INCIDENT, AN UNEXPECTED AND USUALLY UNPLEASANT THING
THAT HAPPENS”

Med våra tjänster IIM och Riskanalys kommer vardagen att väsentligt förenklas för såväl dig som användare som för den som är mottagare av informationen.
Att kunna informera om störningar och säkra upp arbetsrutiner skapar trygghet och förtroende både internt i ett företag och externt hos allmänheten. Är du intresserad att veta mer om dessa tjänster ska du kontakta:

Piotr Gorski, +46(0) 70-956 42 45, piotr.gorski@21st.se
Svante Jacobsen, +46(0) 70-739 68 55, svante.jacobsen@21st.se

Riskanalys / Infratec

Istället för pappersbaserad riskhantering använder man nu en digital med appen Riskanalys. Verktyget för riskhantering är alltid i mobilen med ut på […]

Läs mer

Riskanalys / Vattenfall

Byter pappersbaserad riskhantering mot en digital med appen Riskanalys. Verktyget för riskhantering är alltid i mobilen och är därmed ut […]

Läs mer

IIM / Vattenfall

21st Century Mobile levererar lösning som hanterar informationsspridning vid incidenter eller avbrott. Hantering av störningsinformation ar viktig för energibolag. Information om planerade […]

Läs mer