E-hälsodagbok

ETT SÄTT ATT PÅMINNA OM HUR DET EGENTLIGEN STÅR TILL

En produkt som idag främst riktar sig till företagshälsovården, som ett stöd och komplement för såväl terapeuten som patienten vid behandling av personer med alkohol- drogproblem.

Med hjälp av påminnelser och support via mobilen kan terapeuten över tid följa utvecklingen hos den som står under behandling och få en samlad bild av såväl motgångar som framgångar.

E-hälsodagboken finns i mobilen och är enkel att anpassa och använda.

Jag vill testa tjänsten, kontakta oss

ehalsodagboken-e1393925404317

e-halsodagbok1

e-halsodagbok2

e-halsodagbok3