Hälsa

TJÄNSTER SOM GER DOKUMENTERAD EFFEKT

E-hälsa för oss är mer än ett populistiskt begrepp. För oss handlar det om att med konkreta verktyg hjälpa till att skapa plattformar som kan medföra positiva förändringar i arbetet/behandlingen för forskare, vårdgivare och vårdtagare. Integritet och säkerhet är ledord som går hand i hand med funktionalitet och enkelhet. Om du vill veta mer om hur dessa tjänster kan underlätta ditt arbete, är du välkommen att kontakta:

Agneta Cabreus, +46 (0) 70-231 32 00, agneta.cabreus@21st.se
Kristian Lundström, +46 (0) 72-368 22 28, kristian.lundstrom@21st.se

E-Hälsodagbok / Hela Företagshälsovård

I samarbete med terapeuter på Hela har vi tagit fram en app som ska underlätta vid rehab av patienter med […]

Läs mer

CQ / Linköpings Universitet

Linköpings Universitet använder 21st Century Mobiles tjänster i syfte att utvärdera patienters återhämtning efter operation. Uppföljningen sköts på distans via en […]

Läs mer